3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Психологічна служба

 
Психологічна служба є складовою частиною виховного процесу комплексу. Проблема, над якою працює практичний психолог-методист Якимчук Ганна Валентинівна,  -  «Виховання компетентної особистості через диференціацію навчання та психологічного супроводу – допомога у розвитку всебічно розвиненої, компетентної особистості. Супровід психолога починається з перших днів навчання учнів у новостворених класах.

 Основні види діяльності психологічної служби

- діагностика - психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту й умов індивідуального розвитку дітей та учнівської молоді;

- визначення  причин,   що ускладнюють їх розвиток та навчання;

- корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

- реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

- профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання  конфліктним  ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо;

- практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах.

 
Головні напрямки діяльності психологічної служби:

- психологічне обстеження учнів під час вступу до гімназії;

- психодіагностика особистісних рис характеру особистості учнів середніх та старших класів;

- визначення індивідуального розвитку з метою допомоги в адаптації до навчання в нових умовах профільного закладу;

- вивчення класних колективів;

- виявлення та психологічний супровід обдарованих дітей;

- своєчасне попередження відхилень у психічному розвитку та становленні особистості;

- запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;

- профорієнтаційна робота з учнями 9-11 класів;

- попередження негативних звичок;

- психокорекція поведінки учнів (ігри, бесіди, тренінги);

- консультативно-методична допомога учням, вчителям, вихователям та батькам з питань навчання, виховання, міжособистісних стосунків;

- психологічна просвіта ( участь у психолого-педагогічному семінарі, засіданні методичних об’єднань вихователів та вчителів, виступи на батьківських зборах, ділові ігри, бесіди).


Психологічна служба комплексу побудувала свою роботу так, щоб сприяти розвитку всебічно розвиненої особистості учня, розвитку почуття відповідальності за своє майбутнє. 

Робота психологічної служби проводиться за такими напрямами:

- робота з учнівським колективом,

- робота з педагогічним колективом,

- робота з батьківським колективом,

- методична робота.
Систематично проводиться індивідуальне консультування учнів, вчителів, вихователів, батьків з метою надання психологічної допомоги для вирішення різних проблем. Практичний психолог здійснює психодіагностику та спостереження за адаптацією та формуванням колективів у новостворених  5  класі та 10-А   10-Б, 10-В класах. За допомогою різних анкет, методик, спостереження вивчає індивідуальні особливості учнів, їхні риси характеру, темперамент, творчі здібності, рівень вихованості учнів. Практичний психолог проводить профорієнтаційну роботу у профільних класах, знайомить із різними видами професійної діяльності, пропагує роботу педагога серед учнів допрофільних класів. Відповідно до вікових особливостей учнів проводяться бесіди, ділові ігри, тренінги з учнями підліткових та старших класів. Працює над реалізацією Програми Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». З цією метою у 7-10-х класах  проводиться тренінг на тему «Здоров’я та здоровий спосіб життя»  відповідно до вікових особливостей учнів. Також тренінги проводились із членами учнівського парламенту. Протягом навчання учня накопичується банк данних про психічні та індивідуальні особливості учнів (рівень мислення, уяви, уваги; тип темпераменту, емоційний стан, риси характеру тощо). На кожного учня 10 класу створено психолого-педагогічну картку.  Працює психологічний клуб «Пізнай себе», ведеться робота з обдарованими дітьми та дітьми «групи ризику».

Із педагогічним колективом проводяться засідання психолого-педагогічного семінару, де обговорюються актуальні проблеми щодо розвитку особистості та формування національної свідомості учнів комплексу.

Серед учителів та батьків  проводиться просвітницька робота з психологічних знань. Психолог виступає на засіданнях методичних об’єднань, батьківських зборах з актуальних питань, бере участь у батьківському всеобучі. Надруковано методичний посібник «Проективні методики у роботі практичного психолога»; у випуску  «Методичного вісника», розміщено інформаційно-методичні матеріали з психології навчання та виховання, що допоможе вихователям гімназії здійснювати дослідження особистості учня.

Психолог бере  участь у створенні каталогу БІЦ (газета «Психолог»); друкується у рубриці «Інформація психолога» в газеті комплексу «Пролісок».

Практичний психолог  має друковані роботи в газеті «Психолог» за грудень 46(286) 2007 «Проективні методики як засіб саморегуляції» та за січень 2(290) 2008 «Чи вміємо ми дружити? Бесіда на морально-етичну тему».


Матеріали:
Презентація "Психологічна служба"
Заходи:
Презентація "Безпека в Інтернеті (5-6-клас)"
Бесіда "Моє майбутнє доросле життя" (презентація)
Сценарій "Про шкідливі звички"
Вправа "Колесо життя"
Конференція на тему "Збереження життя"