3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Науковий ліцей

 

ГЛОСАРІЙ
Профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти (Закон України "Про освіту”, стаття 12, пункт 7).
Персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності й запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання (Закон України "Про освіту”, стаття 1, пункті).
Спільність переконань, ідей, досвіду на рівні громади, держави, нації. Суб’єкт є носієм чеснот громади, залучений у спільну діяльність із чітким усвідомленням індивідуального самоусвідомлення та свободи.Курикулум профільної середньої освіти

Навчальний план і набір навчальних програм, які охоплюють ключові аспекти освітнього процесу й визначають навчальні цілі, зміст, методи навчання тощо.
Документ, що визначає послідовність досягнення результатів навчання учнів з навчального предмета (курсу), опис його змісту та видів навчальної діяльності учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин, необхідних на їх провадження, та затверджується педагогічною радою закладу освіти (Закон України "Про повну загальну середню освіту", стаття 1, пункт 1).
Частина Курикулуму, розроблена на основі Типового навчального плану (проект Державного стандарту профільної освіти), що враховує загальний обсяг навчального навантаження на рівні профільної середньої освіти (в навчальних годинах) та визначає його рекомендований розподіл за роками навчання МІЖ освітніми компонентами, обов’язковими для вивчення за/поза обраним напрямом, послідовність їх вивчення, а також кількість годин на вивчення освітніх компонентів, які учнівство може обирати за/поза певним напрямом.Освітній напрям

Спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене та професійно зорієнтоване вивчення освітніх компонентів.Освітній компонент

Змістовий складник освітньої програми як автономний, офіційно структурований навчальний досвід, що має послідовний чіткий набір результатів навчання, визначені види навчальної діяльності згідно з часом, передбаченим освітньою програмою, та відповідні критерії оцінювання.Ліцей - магніт

Тип освітнього закладу, створений з метою приваблення учнів з Кіровоградської області на основі спеціалізованих навчальних програм або інноваційних методів навчання. Головна ідея ліцею-магніту полягає в тому, щоб стимулювати рівномірне розподілення якісної освіти, надавати більше можливостей для навчання та залучати талановитих учнів незалежно від їхнього соціального чи економічного статусу.