Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Українська мова та література

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Українська мова та література

Мова - це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова - це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам'ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова - це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу.
                                                                            
           Олесь Гончар

Павленко Вікторія Володимирівна - учитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України

Шепель Валентина Олексіївна - учитель вищої категорії, старший вчитель

Костенко Олександра Сергіївна - вчитель вищої категорії

Руденко Лариса Миколаївна - вчитель вищої категорії, старший вчитель

Школьна Ольга Олексіївна - вчитель вищої категорії

Проценко Юлія Євгеніївна - вчитель ІІ категорії

  Вивчення української мови та літератури у гімназії передбачає використання різноманітних форм і методів навчання, спрямованих на реалізацію концепції естетичного комплексного виховання у даному навчальному закладі.

  Завданням викладачів літератури гімназії є використання рівневої диференціації навчання під час вивчення державної мови та літератури, виховання національно свідомого громадянина, вивчення традицій та звичаїв українського народу, тісна співпраця з викладачами-хореографами на основі відродження і розвитку національної культури.

  Вчителі у своїй практичній роботі використовують різні форми уроку: урок-семінар, усний журнал, урок-лекція, урок-конференція, які втілюють у собі ідею співпраці вчителя і учнів, стимулюють пошуково-дослідницьку діяльність гімназистів, розвивають їх мислення, навички спілкування, вдосконалюють володіння лексичними нормами літературної мови.

  В основі технології уроків лежить робота в малих групах за рівневими диференційованими завданнями, створення ситуацій пошуку шляхом введення питань і завдань проблемного характеру (уроки розвитку мовлення в 7-9 класах).Підготовка до ЗНО
Завдання ЗНО з української мови та літератури минулих років
Як написати власне висловлення на ЗНО

Корисні посилання для підготовки до ЗНО:

Експрес-уроки української мови Олександра Авраменка
http://zno.ua/
https://www.ed-era.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUjGLYfJKwHoS4L17pFugbQ
https://www.youtube.com/channel/UCKZ9W_5yg6NeV92ak02CdSg
https://prometheus.org.ua/zno/
https://ukr-mova.in.ua/
http://aphd.ua/slova-markery-dlia-lohichnoho-vykladu-naukovoho-tekstu/

Цікаві вправи (тренуємось до ЗНО):
Твори одного автора

Упізнай твір за початком
Літературні пазли
Жанри літературних творів
Образи-символи літературних творів
Географія літературних творів
Односкладні речення класифікація
Упізнай героя "Енеїди"
З якої поезії (частина ІІ)
З якої поезії (частина І)
Таблиця за всіма творами української літератури (ЗНО 2017)
Цитати про письменників

Словники онлайн

Академічний тлумачний словник української мови

Орфографічний словник української мови

Словник синонімів

Словник антонімів
Словник омонімів
Фразеологічний словник