3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Методична рада

   

Науково-методична рада (НМР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення у школі на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями.

НМР покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

 

НМР є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

 

Науково-методична рада:

 

• розглядає, виробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку школи, її окремих ділянок, з науково-методичного забезпечення освітніх процесів, у тому числі інноваційних;

 

• організовує розробку, експертизу стратегічних документів школи (програм розвитку, освітньої програми, що включає навчальний план);

 

• організовує розробку та коректування концепції освітнього процесу відповідно до основних напрямків розвитку облкомплексу;

 

• аналізує стан і результативність роботи науково-методичної служби;

 

• вносить пропозиції зі зміни, удосконалювання складу, структури та діяльності науково-методичної служби, бере участь у їх реалізації;

 

• аналізує хід і результати комплексних нововведень, досліджень, що мають значущі наслідки для розвитку гімназії в цілому;

 

• виробляє та погоджує підходи до організації, здійснення й оцінки іннова­ційної діяльності в облкомплексі (пошук та освоєння нововведень, організація до­слідно-експериментальної, дослідницької діяльності, розробка й апробація авторських навчальних програм, нових педагогічних технологій і т.д.);

 

• організовує цілеспрямовану роботу з розвитку професійної майстерності педагогів;

 

• організовує (самотужки або із запрошенням кваліфікованих фахівців) кон­сультування педагогів із проблем інноваційної діяльності, дослідницької ро­боти, професійного самовдосконалення;

 

• контролює хід і результати комплексних дослідницьких проектів, здійснюваних в гімназії;

 

• вносить пропозиції із забезпечення інноваційних процесів в облкомплексі не­обхідними фінансовими матеріально-технічними й іншими ресурсами, з роз­витку інноваційного клімату в закладі;

 

• вносить пропозиції зі створення тимчасових творчих колективів;

 

• ініціює та здійснює комплексні дослідження в облкомплексі;

 

• вносить пропозиції зі стимулювання й оцінки інноваційної діяльності педаго­гів, у тому числі в ході атестації.

 


Членами НМР є завідувачі кафедр, керівники методичних об'єднань, пред­ставники наукової учнівської спілки, керівники тимчасових творчих колективів, наукові керівники інноваційних і дослідницьких проектів із числа викладачів ВНЗ, що працюють спільно із навчальним закладом в інтересах його роз­витку.


Склад науково-методичної ради облкомплексу:


Коротков Анатолій Єгорович 

директор облкомплексу, народний артист України, професор, учитель-методист, завідуючий кафедри хореографічних дисциплін КДПУ імені В. Винниченка, художній керівник народного хореографічного ансамблю "Пролісок", голова Кіровоградського обласного осередку Національної хореографічної спілки України.
Перейти на персональну сторінку.

  
 Якимчук
Олександр Наумович
 заступник директора з навчально-виховної роботи, заслужений учитель України, вчитель-методист.
Перейти на персональну сторінку.    
                                                                                
 
Сорока
Світлана
Миколаївна 
 

заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель вищої категорії, вчитель-методист.

Перейти на персональну сторінку.
   
Шеремет Павло Миколайович заступник директора з навчальної роботи. 
Перейти на персональну сторінку.
 
Шепель Валентина Олексіївна заступник директора з виховної роботи, вчитель вищої категорії.
 
Перейти на персональну сторінку.
  
Цапенко
Євгенія Володимирівна
 заступник директора з навчально-виховної роботи школи мистецтв.
 
Перейти на персональну сторінку.

   
Мазур
Неля Іванівна
 заступник директора з навчально-методичної роботи МАН.
 
Перейти на персональну сторінку.
 
Богданович
Людмила
Броніславівна
 

учитель вищої категорії, відмінник освіти України, вчитель-методист.
 
Перейти на персональну сторінку.

 
Вовкотруб
Віктор
Павлович
 доктор педагогічних наук, професор, учитель вищої категорії, вчитель-методист.
 
Перейти на персональну сторінку.
 
Свириденко Олена
Леонідівна
 

учитель вищої категорії, вчитель-методист, заслужений вчитель України
 
Перейти на персональну сторінку.

 
Подгорна
Наталія
Авимівна
 учитель вищої категорії, відмінник освіти України, вихователь-методист, старший учитель.
Перейти на персональну сторінку.
 
Похиленко
Віктор
Федорович
 спеціаліст вищої категорії, народний артист України, професор, учитель-методист .
 Перейти на персональну сторінку.
   
Нормативні документи
 
Положення про науково-методичну раду