3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Методична рада
Науково-методична рада (НМР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення у школі на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями.

НМР покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

 

НМР є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

 

Науково-методична рада:

 

• розглядає, виробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку школи, її окремих ділянок, з науково-методичного забезпечення освітніх процесів, у тому числі інноваційних;

 

• організовує розробку, експертизу стратегічних документів школи (програм розвитку, освітньої програми, що включає навчальний план);

 

• організовує розробку та коректування концепції освітнього процесу відповідно до основних напрямків розвитку облкомплексу;

 

• аналізує стан і результативність роботи науково-методичної служби;

 

• вносить пропозиції зі зміни, удосконалювання складу, структури та діяльності науково-методичної служби, бере участь у їх реалізації;

 

• аналізує хід і результати комплексних нововведень, досліджень, що мають значущі наслідки для розвитку гімназії в цілому;

 

• виробляє та погоджує підходи до організації, здійснення й оцінки іннова­ційної діяльності в облкомплексі (пошук та освоєння нововведень, організація до­слідно-експериментальної, дослідницької діяльності, розробка й апробація авторських навчальних програм, нових педагогічних технологій і т.д.);

 

• організовує цілеспрямовану роботу з розвитку професійної майстерності педагогів;

 

• організовує (самотужки або із запрошенням кваліфікованих фахівців) кон­сультування педагогів із проблем інноваційної діяльності, дослідницької ро­боти, професійного самовдосконалення;

 

• контролює хід і результати комплексних дослідницьких проектів, здійснюваних в гімназії;

 

• вносить пропозиції із забезпечення інноваційних процесів в облкомплексі не­обхідними фінансовими матеріально-технічними й іншими ресурсами, з роз­витку інноваційного клімату в закладі;

 

• вносить пропозиції зі створення тимчасових творчих колективів;

 

• ініціює та здійснює комплексні дослідження в облкомплексі;

 

• вносить пропозиції зі стимулювання й оцінки інноваційної діяльності педаго­гів, у тому числі в ході атестації.

 


Членами НМР є завідувачі кафедр, керівники предметних методичних об'єднань, пред­ставники наукової учнівської спілки, керівники тимчасових творчих колективів, наукові керівники інноваційних і дослідницьких проектів із числа викладачів ВНЗ, що працюють спільно із навчальним закладом в інтересах його роз­витку.