Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Нормативна база методичної служби

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Нормативна база методичної служби

Методична (науково-методична) служба Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв) відповідно до закону України «Про освіту», орієнтуючись на гуманізацію цілеспрямованого процесу виховання й навчання в інтересах людини, суспільства, держави, реалізуючи принципи державної політики в галузі освіти, забезпечує:

• досягнення учнем установлених державою освітніх рівнів (освітніх цензів);

• побудову освітньо-виховного процесу на основі пріоритету загаль­нолюдських цінностей, життя та здоров'я людини, вільного розвитку особистості; виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщи­ни, родини;

• досягнення єдності загальнодержавного культурного й освітнього простору; захист і розвиток засобами освіти національних культур, регіональних культурних традицій та особливостей; відродження української культури, моральності, духовності;

• адаптацію освітньої установи до нових умов та особливостей розвит­ку учнів; побудову загальнодоступної освіти з урахуванням рівня су­часної педагогічної науки та творчої практики навчання й виховання;

• світськість характеру освіти при збереженні свободи й різноманіття освітніх систем та установ, їх автономності;

• подальшу демократизацію управління освітньо-виховними процесами, закріплення державно-громадського характеру управління освітою.
 

 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ГЛОСАРІЙ
 
Словник "Педагогічний глосарій" 
 

ПОЛОЖЕННЯ

 
Положення про науково-методичну службу облкомплексу 
Положення про науково-методичну раду облкомплексу 
Положення про внутрішньогімназійний контроль 
Положення про моніторингові дослідження якості освіти 
  

ПЛАНУВАННЯ

  
План роботи гімназії на 2017-2018 навчальний рік 
 
  
Перспективний план роботи на 2013-2018 роки  
  
Перспективний план атестації педагогічних працівників на 2016-2020 навчальний рік
  
ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
  
Бланк звіту вчителя-предметника 
  
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
  

Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для присвоєння  звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», керівник гуртка-методист».

 
  
ВИХОВНА РОБОТА 
  
Концепція художньо-естетичного виховання учнів Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв)