3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Педагогічна рада

 

   

Завдання педагогічної ради:


- об'єднання зусиль педагогів гімназії у розв'язанні проблем навчального процесу, підвищенні якості навчання та виховання учнів;


- визначення цілей і перспектив діяльності педагогічного колективу;


- сприяння адміністрації у впровадженні в роботу педагогів досягнень психолого-педагогічної науки та передового досвіду навчання й виховання гімназистів.
Педагогічна рада:


- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;


- обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ, про моральне і матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень;


- організовує роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативи, впровадженням у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду;


- розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.
До обов'язків педагогічної ради гімназії входять:


- затвердження навчальних планів, гуртків, факультативів, секцій, методичних об'єднань, плану роботи педагогічної ради;глибоке вивчення педагогічних процесів, їхній аналіз, виявлення проблем, здійснення заходів щодо оптимального їхнього вирішення;


- вивчення стану викладання навчальних предметів, роботи методичних центрів, класів, прийняття обґрунтованих рішень на основі системного підходу;


- використання методів діагностики та прогнозування педагогічних процесів при вивченні питань на засіданні педагогічної ради;


- інформування педагогічного колективу про вивчення системи роботи вчителів;


- рекомендації випускникам гімназії щодо вступу до педагогічних вузів та інших навчальних закладів;


- погодження з органами опіки питання про опікунство, усиновлення та удочеріння, внесення пропозицій про позбавлення батьківських прав.
Педагогічна рада має право:


- заслуховувати звіт директора гімназії про стан навчально-виховного процесу;вивчати окремі аспекти навчально-виховного процесу за ініціативою та підтримкою більшості членів педагогічної ради;


- висловлювати недовіру директору гімназії та його заступникам щодо керівництва роботою педагогічної ради та в цілому гімназією;


- приймати рішення про вивчення та впровадження в практику кращого досвіду вчителів, класних керівників тощо;вносити пропозиції про дострокову атестацію окремих учителів;


- присвоєння звань чи позбавлення їх у випадку невідповідності якості роботи педагога одержаному званню;при вирішенні спірних питань роботи залучати раду гімназії, батьківський комітет, громадські організації, учнів, колектив працівників гімназії;


- відміняти раніше прийняті рішення, упевнившись в їхній передчасності, неправомірності, необґрунтованості;надавати конкретну допомогу окремим педагогам в організації навчально-виховного процесу.
Педагогічна рада відповідає за:


- своєчасне та глибоке вивчення навчально-виховного процесу, прийняття педагогічно доцільних заходів для його покращення;


- об'єктивність оцінки педагогічних явищ та процесів, роботи педагогів, обґрунтоване прийняття рішень;


- гласність прийнятих рішень, якість та строки їхнього виконання;систематичне інформування педагогів гімназії про хід реалізації прийнятих рішень.