Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Персональна сторінка Казначєєвої М. С.

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Персональна сторінка Казначєєвої М. С.


Казначєєва Марія Сергіївна

     Науковий керівник секції біології, завідуюча лабораторією природничо-географічного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Працює над дисертаційним дослідженням з теми «Прооксидантно-антиоксидантна система різних за стійкістю сортів культурних рослин, що утворюють мелатонін» (науковий керівник - Цебржинський О.І. - доктор біологічних наук, професор).

Матеріали наукової роботи представлені на науково-практичних конференціях та тематичних наукових з'їздах.


Має публікації наукового та навчально-методичного характеру: 15 робіт, 7 з яких  у виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України.