Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Рекомендовані теми науково-дослідницьких робіт

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Рекомендовані теми науково-дослідницьких робіт

Лист ПНЗ Мала академія наук учнівської молоді від 16.02.2010 №16 - 1/І щодо орієнтовного переліку напрямів наукових досліджень для розподілу конкурсних учнівських робіт відповідно до нововведених секцій.

 
 
Художня культура. Вчитель Подгорна Н.А.

 

1. Український кінематограф

2. Творчі портрети українських акторів Івана Миколайчука, Леоніда Бикова, режисерів Ю.Іллєнка, Г. Кохана, Л. Осики

3. Композитори-сучасники.

4. Роль музею І. Карпенка-Карого в духовному житті міста    Кіровограда.

5. Письменники, поети, діячі мистецтв - земляки.

6. Музичні традиції України

7. Музична Єлисаветградщина - Кіровоградщина.

8. Учні та випускники ЄЗРУ.

9. Художня культура ( ХVI – XVII ст. ). Іконопис

10. Родинні зв’язки Тобілевичів та Тарковських.

11. Місто дитинства Арсенія Тарновського.

12. Культові споруди м.Кіровограда.

 Історія. Вчитель Горобець Д.О.

1.В.Винниченко – політична та громадська діяльність.

2.Л.Троцький та його участь в подіях національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.

3.Н.Махно та Махновщина.

4.С.Бандера – лідер українського націоналістичного руху в Великій Вітчизняній Війні.

5.Герої Великої Вітчизняної Війни – повітряні аси та їх внесок в перемогу над фашизмом.

6.Сталінські депортації та народи України – трагічні сторінки історії.

7.Колабораціонізм та колабораціоністи в історії Великої Вітчизняної Війни.

8.Суспільно-політичний та економічний розвиток Гетьманщини за І.Мазепи.

9.Діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

10.Українські землі в визначних подіях Першої Світової Війни.

11.Золота Орда та її вплив на українські землі.

12.Історія воєн Тевтонського ордену

13.Військове мистецтво українських козаків.

14.Втрачене покоління: відносини неповнолітніх громадян та держави в нацистській Німеччині  

15.Важкий танк КВ-2 та його застосування на полях битв Великої Вітчизняної Війни.

Історія. Вчитель Дмитрієва В.В.
 

1. Геополітична шахівниця другої половини XVII ст.: український вибір.
2. Пам`ять долини Нарцисів: велич і трагедія Карпатської України.
3. Молодіжні організації доби тоталітаризму: «виховання покоління героїв» чи «гвінтиків для державної машини»

 

Зарубіжна література. Вчитель Якимчук Г.В.

 
1. Сутність морального вибору борців з чумою в романі «Чума» Альбера Камю.
2. Провідні теми лірики М.Цвєтаєвої.
3. Духовні пошуки особистості в драмі «Синій птах» М.Метерлінка.
4. Конфлікт краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея» О.Вайльда.
5. Морально-філософська проблематика повісті-притчі «Старий і море»Е.М.Хемінгуея.
6. Художні засоби одухотворення світу природи та кохання в ліриці Ф.Тютчева.
7. Принципи «епічного театру» у п’єсі «Матінка Кураж та її діти»Бертольда Брехта.
8. Розкриття теми рятівної сили кохання та істинного мистецтва у романі «Майстер і Маргарита» М.Булгакова.
9. Духовні пошуки головних героїв роману «Війна і мир» Л.Толстого.
10. Художня специфіка осмислення теми сталінського терору в поемі «Реквієм» А.Ахматової.

 

Психологія. Практичний психолог Якимчук Г.В.

 
1. Вплив творчих здібностей на вибір професії в старших класах.
2. Особливості юнацького віку.
3. Вплив емоцій на характер людини.
4. Вплив матері на виховання та навчання дітей.
5. Вплив батька на виховання та навчання дітей.
 

Українська мова та література. Вчитель Павленко В.В.

                                                                 
1. Життєвий і творчий шлях Є.Плужника.

2. Образ “нової”української жінки у творах В.Підмогильного.

3. Тема Великої Вітчизняної війни в українській літературі ХХ століття.

4. Сучасний літературний процес: особливості розвитку.

5. Український постмодернізм: постаті, проблеми, образи.

6. Пісенна творчість А.Малишка, Д Павличка, Б.Олійника: з

    поетичного рядка у народну пісню.

7. Проблеми материнства: від Шевченка і до сьогодення.

8. Міфологічний світ  поезії Богдана-Ігоря Антонича.

9. Проблеми сучасного українського правопису.

10. Розмовна лексика сьогодення.

11. Культура мовлення і сучасний підліток.
 
 Англійська мова. Вчитель Нікітенко Н.П.
 
1. Інноваційні процеси в лексиці сучасної англійської мови.

2. Фразеологізми як універсальна мовна категорія.

3. Категорія модальності в англійській мові.

4. Мовлєннєвий етикет.

5. Комп’ютерний сленг як спеціальний мовній фенрмен

6. «Nicknames», способи творення.

7. Прислів’я – мудрість народу

8. Відзеркалення націаонального стереотипу англійця у формуванні поняття «мій дім».

9. Особливості ділового мовлення.

10. Підходи до класифікації реченьу сучасній англійській мові.

11. Особливості перекладу творів Т. Шевченка на англійську мову.

12. Проблема перекладу «гри слів» як засобу створення творів М. Керрола «Алліса в Країні Див», «Алліса в задзеркаленні».
 
 Англійська мова. Вчитель Биканова Т.В.


1. Особливості газетної лексики.

2. Вплив запозичень на розвиток сучасної англійської мови.

3. Особливості перекладу ідіоматичних виразів з англійської мови на українську.

4. Сленг у сучасній англійській мові.

5. Особливості вживання прийменників в англійській мові.

6. О.Уайлд – майстер парадоксів.

7. Сучасна розмовна англійська лексика.

8. Життєвий та творчий шлях Роберта Бернса.

Англійська мова. Вчитель Семеняченко Т.Т.
 

1. Втілення принципів естетизму у творах О.Уальда.

2. Принципи деградації головного героя у романі О.Уальда «Портрет Доріана Грея.»

3. Казки О. Уальда – класичний зразок англійської прози.

4. О.Уальд – автор парадоксів.

5. Тріумф принципів гармонії людини у творах В.Шекспіра.

6. Джерела трагедії кохання в творі В.Шекспіра «Ромео і Джульєтта».

7. Постать таємної жінки у сонетах В.Шекспіра.

8. Особливості впливу історії Великої Британії на розвиток сучасної англійської мови.

9. Американізми в англійській мові.

10. Ідіоми як стилістичний прийом збагачення англійської мови.

11. Головні джерела виникнення англійських приказок та прислів’їв.

12. Порівняльна характеристика англійських та українських приказок та прислів’їв.

13. Художньо-стилістичні особливості англійських приказок та прислів’їв.

14. Роль фразеологізмів в англійській мові.

15. Не особові форми англійського дієслова: значення та особливості вживання.

16. Модальні дієслова: схожі та відмінні риси.

17. Особливості вживання англійського артикля.
 
Англійська мова. Вчитель Леоновець А.С.
 

1. Стилістичні можливості використання артикля в художніх і публіцистичних текстах.

2. Лінгвістичні особливості політичної реклами.

3. Етимологічна класифікація лексики сучасної англійської мови.

4. Особливості відтворення англійських власних назв українською мовою.

5. Вживання форм пассивного стану в сучасній англійській мові (на матеріалі художньої літератури і преси).

6. Особливості вживання фразових дієслів у новеллах О’Генрі.

7. Індивідуальні особливості гумористичного стилю О’Генрі та причини, що їх викликали.

8. Конверсія – один із найпродуктивніших способів словотворення в англійській мові.

9. Стилістичне використання епітетів у творі Оскара Уайльда “Кентервільська Примара”.

10. Прагматичні ідіоми в творі Е. Л. Войнич “Овід”.

11. Порівняльна характеристика вигуків англійської та української мов на основі мультиплікаційних фільмів та комунікативних ситуацій.

12. Особливості молодіжної лексики в Великобританії та США.

13. Мовна особистість блазня ХVІ сторіччя (на матеріалі п’єс У. Шекспіра).

14. Перекладацька стратегія П. Куліша крізь призму його перекладів Шекспірових драм “Комедія помилок”, “Отелло”, “Венецький мурит”.
 
Англійська мова. Вчитель Павлова І.В.
 

1. Номінативно-функціональні характеристики заголовка тексту художнього дискурсу.

2. Образно-стилістична інтерпретація заголовків тексту художнього дискурсу.

3. Семантико-стилістичні особливості фразеологізмів у художньо-образній системі тексту.

4. Особливості неологізмів-запозичень в англійській мові.

5. Функціональні характеристики стилів а англійській мові та особливості художнього стилю на прикладі творів Хемінгуея.

6. Характеристика лексичних, фразеологічних засобів виразності та стилістичні засоби в англійській мові.

7. Образно-стилістична інтерпретація заголовків поезій 19-20 століття англомовних авторів.

8. Значимість стилістичних засобів на морфологічному рівні в англійській мові.

9. Особливості функціонування американського молодіжного сленгу в різних мовних ситуаціях.

10. Типологія культурної спадщини американського та англійського суспільства.
 
Математика. Вчитель Свириденко О.Л.
 

1. Подільність чисел. Прості й складені числа.

2. Математичні несподіванки та курйози.

3. Ланцюгові дроби та їх застосування.

4. Діофантові рівняння.

5. Комплексні числа та їх застосування.

6. Принцип Діріхле.

7. Класичні математичні нерівності та їх застосування.

8. Чудові точки трикутника та задачі, пов’язані з ними.

9. Ортоцентричні трикутники та їх властивості.

10. Теорема Птоломея та її застосування.

11. Метод математичної індукції.

12. Декартові координати та їх застосування.

13. Застосування елементів комбінаторики в прикладних задачах.

14. Нестандартні методи розв’язування деяких типів рівнянь та нерівностей.

15. Числа Фібоначчі.

16. Площі та логарифми.

17. Про розв’язування рівнянь вищих степенів.

18. Гіперболічні функції.

19. Рівновеликі і рівноскладені фігури.

20. Геометричні побудови одним циркулем.

21. Елементи теорії ігор.

22. Зображення просторових фігур.

23. Нерухомі точки.

24. Геометрія мас.
 
Математика. Вчитель Берлін О.А.
 

1. Застосування похідної.

2. Гармонія золотого перерізу.

3. Математика та музика.

4. Геометрія та мистецтво.

5. Математичні софізми.

6. Рівняння та нерівності з модулем.

7. Видатні математики України.
 
Математика. Вчитель Кривенко А.В.
 
1. Математичні софізми і парадокси.
2. Проективна геометрія в живопису.
3. Визначні математичні задачі.
4. Видатні математики Стародавньої Греції.
5. Теорема Піфагора.
  
Фізика. Вчитель Кривенко А.В.
 
1. Порядок і хаос у природі.
2. Симетрія у фізиці.
3. Види симетрії.
4. Україна і Нобелівськи лауреати з фізики.
5. Видатні фізики України.
6. Фізика атмосфери.
 
Фізика. Вчитель Буряк Ю.В.
 

1. Шляхи та методи ощадливого ставлення до використання енергії в побуті.

2. Вивчення радіаційного фону в приміщеннях гімназії та її околицях.

3. Експериментальне дослідження фізичних властивостей крапель води.

4. Вплив шуму на живі організми.

5. Вплив мобільного телефону на здоров’я людини.

6. Вирощування кристалів та дослідження їх фізичних властивостей.

7. Вимірювання густини твердих тіл різними способами.

8. Вимірювання фізичних характеристик домашніх тварин.

9. Вимірювальні прилади – наші помічники.

10. Вивчення природи звуку й незвичайних звукових явищ.

11. Використання пластикових пляшок в простих дослідах з фізики.

12. Дослідження впливу освітленості в шкільних кабінетах гімназії на зір школярів.

13. Дослідження властивостей мильних плівок.

14. Нанотехнології в сучасному світі.

15. Торсіонні поля – вороги чи союзники?

16. Фізика в іграшках.

17. Фізичні процеси, які виникають при приготуванні чаю.

18. Експериментальне дослідження по механіці рідких та сипучих середовищ.

19. Проведення астрономічних спостережень за допомогою телескопа.

20. Експериментальна перевірка астрономічних дослідів Кеплера, Галілея.


Світова література. Вчитель Малявкіна Т.В.

1. Національна етика та естетика Японії в хокку Мацуо Басьо.

2. Проблематика трагедії В.Шекспіра «Гамлет».

3. Сонети В.Шекспіра. Образ автора.

4. Фантастика Рея Бредбері в контексті ХХІ століття.

5. Федір Достоєвський – філософ і вчитель.

6.Українські дороги О.С.Пушкіна.

7. Сумна філософія казок О.Вайльда.

8. Місто дитинства в поезії Арсенія Тарковського.

9. Сатиричні сторінки роману Ч.Діккенса «Пригодии Олівера Твіста» (Англія Вікторіанської епохи в романі Ч.Діккенса «Пригодии Олівера Твіста»).

10. Компарвтивний аналіз трагедії О.С.Пушкіна «Скупий рицар» та повісті Оноре де Бальзака «Гобсек».