Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Персональна сторінка Пянковської І. В.

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Персональна сторінка Пянковської І. В.


Пянковська Ірина Володимирівна

       

Науковий керівник секції німецької мови та літератури, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри практики германських мов Кіровоградського державного педагогічного університету  імені Володимира Винниченка


E-mail: irinapyankovska@rambler.ruНародилася 11 серпня 1978 року у м. Новоукраїнка Кіровоградської області. У 2000 році закінчила факультет іноземних мов КДПУ імені Володимира Винниченка.Із  2000 року працює в КДПУ ім. В. Винниченка. 

Дисципліни, які викладає: практика німецької мови на І-ІІ курсах, практична граматика, практичний курс німецької мови як другий фах.

У 2009 році  захистила дисертацію на тему: «Слова категорії стану в структурі речень німецької й української мов» (спеціальність: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство).

Нагороди та досягнення: Почесні грамоти та Подяки КДПУ ім. В. Винниченка.


Посібники та наукові публікації за останні роки:

1. Пянковська І.В. Поняття модальності та засоби  її репрезентації в счасній німецькій мові // Наукові записки. – Випуск 96 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 71–75.

2. Пянковська І.В. Безособово-інфінітивні конструкції зі словами категорії стану німецької й української мов // Наукові записки. – Випуск 89 (4). – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 175–177.

3. Пянковська І.В. Слова категорії стану в структурі речень німецької й української мов. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук. 10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне мовознавство. – Кіровоград, 2009. – 20 с.

4. Пянковська І.В. Німецька мова: Навчальні матеріали для студентів V курсу (ІІ фах): Посібник для студентів V курсу (ІІ фах). – Кіровоград, 2008. – 90 с.

5. Пянковська І.В. Практичний курс німецької мови (у співавторстві): Навчальний посібник для студентів для І курсу. – Кіровоград, 2008. – 152 с.

6. Філологічне читання німецької мови : Навчальний посібник для студентів І курсу // Укладачі : І. В. Пянковська, О. С. Бірюкова. – Кіровоград, 2008 р. – 89 с.

7. Пянковська І.В. Репрезентація суб’єкта в конструкціях із предикатами стану в німецькій й українській мовах // Наукові записки. – Випуск 75 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – с.104-107.

8. Пянковська І.В. Кореляція семантичної й формально-граматичної структури речення з предикатами стану // Стаття. Нова філологія. Зб. наук. праць. – № 26. –Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – С. 133-137.

9. Пянковська І.В. Семантико-синтаксична структура речень із категорією стану в українській та німецькій мовах // Гуманітарний вісник. Серія: Ін. філологія: Всеукр. зб. наук. праць. – Вип 11. – Т. 2. – Черкаси: Черкаськ. держ. технолог. ун-т, 2007. – С. 449-453.

10. Пянковська І.В. Структурні моделі конструкцій з іменними предикатами стану в українській і німецькій мовах // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Зб. наук. праць. Ч.ІІ: Вип. 3 / Ред. кол.: В.В. Левицький, Л.І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – С. 149-152.