Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Персональна сторінка Проскурова С.В.

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Персональна сторінка Проскурова С.В.Проскурова Світлана Володимирівна  

«Я есть антифашист и антифауст.

Ich liebe жизнь и обожаю хаос»

Йосип Бродський


E-mail: svetkavorona2010@ukr.net


Науковий керівник секції історії, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, заслужений працівник освіти України

 


Науково-методичні проблеми:

1. Етнологія, усна історія, етнопсихологія, зокрема проблеми етнокультурної ідентичності українців.

2. Організація студентських польових експедицій по збору матеріалів усної історії Кіровоградщини ХХ ст.


Народилась 19 березня 1962 року в с. Рівному Новоукраїнського району Кіровоградської області. 1983 року закінчила історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.Пушкіна. Із 1983 по 1992 рік працювала вчителем історії в загальноосвітній школі. Із 1992 року працює викладачем в КДПУ ім. В.Винниченка, викладає політичну етнологію,етнографію, етногеографію, демографію, історію України.

2001 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук на тему “Чумацтво як українське соціокультурне явище” (спеціальність 09.00.12 – Українознавство; науковий керівник – д.і.н. Пономарьов А.П.).


Захоплення: музика, кіно, художня література.

 

Список наукових та навчально-методичних праць

1. Програма етнографічної практики для студентів історичного факультету (спеціальність 7.01.01.03 – Історія, спеціалізація: Українознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2003. – 32 стор.

2. Проблеми викладання українознавства у вищих навчальних закладах (з досвіду роботи КДПУ імені Володимира Винниченка)//Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства НАН України. – К., 2004.

3.   Проблеми та сучасний стан дослідження етнопсихології українців//Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини: Зб. наук. праць. – К., 2004.

4. Соціокультурні аспекти освоєння українцями Північного Причорномор’я та Криму в XVI –XIX ст.//Наукові записки. – Випуск 8. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка. – 2007.

5. Етнографічна практика студентів як метод вивчення сучасних етнокультурних процесів//Збірник статей міжнародної наукової конференції «Національна культура в контексті сучасних глобалізацій них процесів». - ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України. - 2006-2007.

6. Щодо особливостей теоретико-методичного забезпечення етнографічної практики студентів історичних факультетів//Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства НАН України. – Т. XIII. – К., 2006.

7. Німецька етнічна меншина на території Кіровоградщини (ХVІІІ-ХХ ст.)//Збірник статей науково-практичної конференції Обласного  інституту післядипломної освіти ім. В.О. Сухомлинського. – Кіровоград, 2006.

8. Проблеми формування національної ідентичності у студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів// Збірник наукових праць НДІУ НАН України. – Т. XV. – К., 2007.

9. Проблеми формування національної ідентичності у вищій школі//Наукові записки. – Випуск 10. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2007.

10. Дискурс національної ідентичності в сучасній українській та польській гуманітаристиці на зламі ХХ-ХХІ століть. //Наукові записки. – Випуск 12. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка. – 2009. – С. 281-188.

11.  Етнографічна практика: Методичні рекомендації та матеріали. Для студентів факультету історії та права/Укладач Проскурова С.В. – Кіровоград, 2009. – 44 с.

12. Дослідницький потенціал методу усної історії//Наукові записки. – Випуск 14. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2009.