Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Персональна сторінка Лутченко Л. І.

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Персональна сторінка Лутченко Л. І.


Лутченко Людмила Іванівна

               Науковий керівник секції прикладної математики, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Народилася 22 червня 1970 року у смт Молодіжне Долинського р-ну Кіровоградської обл. у сім’ї вчителів.

Лутченко Л.І. в 1987 році закінчила із золотою медаллю Молодіжненську середню школу (Долинський р-н) і вступила на фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна на спеціальність «Математика та основи інформатики». У 1992 році закінчила інститут з відзнакою і була направлена в Шарівську середню школу Олександрійського р-ну вчителем математики. У 1994 році працювала вчителем математики та інформатики в Новогригорівській середній школі Долинського р-ну. З вересня 1994 року - асистент кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету. З 1996 по 2000 роки навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У листопаді 2003 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів при вивченні математики» та в березні 2004 року отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання математики. З 2003 року працює на посаді доцента кафедри прикладної математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. У грудні 2005 року їй присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної математики.

Викладає теорію ймовірностей та математичну статистику, математику та математичну статистику, економічну статистику, основи статистики, методику навчання математики.

Член вченої ради фізико-математичного факультету, доцент і профорг кафедри прикладної математики, статистики та економіки.

Має біля 70 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Автор і співавтор 18 навчальних та навчально-методичних посібників, два з них з грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні публікації:

1. Ріжняк Р.Я., Малихіна Л.І. (Лутченко Л.І.) І кожен крок, як творчий пошук… (методичний посібник з педагогічної практики для студентів IV-V курсів фіз.-мат. факультету). – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – 136 с.

2. Ріжняк Р.Я., Малихіна Л.І. (Лутченко Л.І.) Організація самостійної роботи учнів з математики на уроках та в позаурочний час: Посібник для спецкурсу. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – 160 с.

3. Малихіна Л.І. (Лутченко Л.І.) Про стан організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів при вивченні математики // Наукові записки: Зб. наук. статей Національного пед. університету ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Ч. 1. – С. 84-90.

4. Малихіна Л.І. (Лутченко Л.І.) Психолого-педагогічні передумови та методичні вимоги до організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності школярів // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. зб. наук. робіт (Міжнародна програма “Евристика та дидактика точних наук”). – Вип. 16. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2001. – С. 88-99.

5. Малихіна Л.І. (Лутченко Л.І.) Методика управління самостійною навчально-пізнавальною діяльністю учнів при вивченні теоретичного матеріалу // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. зб. наук. робіт (Міжнародна програма “Евристика та дидактика точних наук”). – Вип. 17. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2002. – С. 74-85.

6. Лутченко Л.І. Особливості організації роботи учнів при виконанні домашніх завдань // Наукові записки. – Вип. 49. Частина І. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2003. – С.166-169.

7. Елементарна математика. Індивідуальні самостійні роботи та методичні вказівки до їх виконання. – В 2-ох част. (навчально-методичний посібник у співавторстві). – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2003. – Ч.1. – 48 с., ч.2. –  50 с.

8. Лутченко Л.І. Теорія ймовірностей та математична статистика: Практикум (для спеціальності 6.010100 „ПМСО. Фізика”). – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2004. – 80 с.

9. Перші кроки до майстерності: методичний посібник з педагогічної практики для студентів фіз.-мат. факультету // За ред.. Лутченко Л.І. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – 168 с.

10. Лутченко Л.І. Математика та математична статистика: Індивідуальні самостійні роботи та методичні рекомендації до їх виконання: навчально-методичний посібник. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2006. – 64с.