Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Персональна сторінка Ковальова Ю. Г.

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Персональна сторінка Ковальова Ю. Г.


Ковальов Юрій Григорович

      Науковий керівник секції фізики, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри фізико-математичних наук Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету

Народився 10 лютого 1980 року. У 2002 закінчив з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (далі - КДПУ) за спеціальністю „Фізика і математика”.

З 2001 року працює у КДПУ. З 2006 року – завідуючий кабінетом лекційного демонстрування кафедри фізики та методики її викладання КДПУ.

З 2011/2012 навчального року – науковий керівник секції фізики в Кіровоградській Малій академії наук учнівської молоді.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за темою: „Розробка технології рідинної епітаксії в системі Pb-Sn-Te-Se з низьким вмістом селену” на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук за спеціальністю – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.

З 2012 року працює старшим викладачем в Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету на кафедрі фізико-математичних наук.

Має 24 наукові праці, присвячені технології вирощування вузькощілинних напівпровідників та методиці викладання фізики у вищих навчальних закладах.