Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Персональна сторінка Клочек Л. В.

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Персональна сторінка Клочек Л. В.


Клочек Лілія Валентинівна

        науковий керівник секції психології, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та психології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток процесів ідентифікації і відособлення у підлітковому і ранньому юнацькому віці».Рік захисту – 2005 (м.Київ).
Клочек Лілія Валентинівна працює на ниві освіти з 1989 року, з 2000 року – у вищій школі. Є доцентом кафедри соціальної педагогіки та психології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Клочек Л.В. викладає курси «Психологія» та «Психологія вищої школи». Має досвід викладання дисциплін «Психологія спілкування», «Психологія фізичного виховання», «Психологія управління». Працює над удосконаленням методичного забезпечення викладання психології в університеті, розробкою підходів щодо організації самостійної діяльності студентів і магістрантів.
У науковому доробку доцента – понад 30 публікацій, у тому числі статті у наукових фахових виданнях, матеріали конференцій. Клочек Л.В. є автором 6 навчально-методичних посібників. Значні зусилля спрямовуються на створення науково-методичної бази підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр».
Клочек Л.В. керує науковою роботою аспірантів, студентів університету, слухачів Малої академії наук.
Коло наукових інтересів: розвиток процесів самосвідомості у період пізньої юності, проблема суб’єктності особистості, психологічні аспекти вивчення категорії справедливості.

 

Найважливіші наукові праці

1. Клочек Л.В. Суб’єктність і самосвідомість особистості в юнацькому    віці // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки:Зб. науковихпраць.– К.: НПУ іменіМ.П.Драгоманова, 2009.–№ 23 (47).– С.135-142.

2. Клочек Л.В. Психологія.Програма навчального курсу для студентів заочної та екстернатної форм навчання //Кіровоград: РВВ КДПУ іменіВолодимираВинниченка, 2011. – 253 с.

3. Клочек Л.В. Внутрішній діалог у розвиткусуб’єктності особистості в процесі її соціалізації // Психологія діалогу і світ людини. Збірник наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету ім.. Володимира Винниченка / За ред.. С.Д.Максименка, Г.В.дьяконова.– Том І.– Кіровоград: ФО-ІІ Александрова М.В., 2012.– C. 158 – 169.

4. Клочек Л.В. Основи психологічних наук. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів ВНЗ //Кіровоград: РВВ КДПУ іменіВолодимираВинниченка,     2012. – 302 c.