Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Персональна сторінка Онойко Ю. Ю.

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Персональна сторінка Онойко Ю. Ю.


Онойко Юрій Юрійович

     науковий керівник секції географії, кандидат географічних наук, викладач кафедри географії та геоекології природничо-географічного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету  імені Володимира Винниченка

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, спеціальність "Географія та біологія", 2004 р..

Професійна діяльність: з 2007 р. — викладач, ст. викладач КДПУ. 

Вчений ступінь: кандидат географічних наук.

Тема дисертаційного дослідження: «Систематика, класифікація, морфолого-галогеохімічні особливості та закономірності поширення галогенних грунтів України (на прикладі межиріччя Дніпро-Молочна)», 2008 р.

 

Основні публікації:

1. Онойко Ю.Ю., Особливості морфологічної будови та загальні закономірності поширення таласогенних грунтів Північного Причорномор’я // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія Географія. – Вінниця. - 2006. - Вип.11. - С.16-21. 

2. Онойко Ю.Ю., Структура ґрунтового покриву низинних морських узбереж України // Зб. наук. праць НПУ ім. М. Драгоманова, 2007. - Вип. 10. - С. 112-120. 

3. Онойко Ю.Ю., Особливості формування ґрунтів в межах приморських сухостепових ландшафтів заповідних територій межиріччя Дніпра-Молочної // Наук. матеріали Міжн. наук. конференції "Заповідні степи України. Стан та перспективи збереження". - Асканія-Нова. - 2007. - С. 43-46. 

4. Особливості організації науково-дослідної роботи з географії серед учнів старшої школи (на прикладі Малої академії наук учнівської молоді). Стаття: Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки.- Випуск 1999.-Кіровоград, 2011.-С. 134-142.