Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Персональна сторінка Нєворової О. В.

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Персональна сторінка Нєворової О. В.

Нєворова Олена Валеріївна


            науковий керівник  секції валеології та медицини, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри медико-біологічних основ і фізичної реабілітації  Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Коло наукових інтересів: психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, диференційований підхід до навчання дітей, підготовка вчителя до використання здоров’язберігальних технологій у початковій школі.

Має 45 публікацій  в наукових виданнях.

Найважливіші наукові праці: 

1) Нєворова О.В. Оздоровча спрямованість і шляхи оптимізації фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку: метод. посібник / Нєворова О. В. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2007. – 100 с.

2) Психофізіологічні основи диференційованого підходу до фізичного виховання: метод. посібник / Нєворова О. В. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2011. – 80 с.

Методичні розробки