Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Персональна сторінка Культенка О. В.

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Персональна сторінка Культенка О. В.

Культенко Олександр Володимирович

    науковий керівник секції правознавства, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

У 2005 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «правознавство» та здобув кваліфікацію юриста,

У 2011 року рішенням президії ВАК України присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 19.00.06 - юридична психологія. Тема дисертації «Юридико-психологічний зміст та детермінанти професійної діяльності працівників НЦБ Інтерполу».

 З 1996 по 2008 рр. - представник Інтерполу в Кіровоградській області.

Коло наукових інтересів: законотворчість, міжнародне право та юридична психологія.

Основні публікації: є автором понад 30-ти друкованих у фахових виданнях України наукових праць.