Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Методичне об`єднання вихователів

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Методичне об`єднання вихователів

    

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції та комплексної програми художньо – естетичного виховання, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом МОН України від 17 грудня 2007р. №1133 методичне об`єднання вихователів проводить значну роботу з організації пошуку нових форм, методів, змісту виховної роботи.


Програма виховання розрахована на весь період виховної діяльності з учнями конкретного класу з урахування їхніх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей (для роботи з учнями 5-9-х та 10-12-х класів).


Із метою гармонійного розвитку особистості гімназиста у 2012-2013 н.р. в облкомплексі здійснювалась реалізація таких завдань:


- дотримання принципів виховання, визначених концептуальними  засадами національних програм;


- організація виховного процесу в класному колективі  та з батьками на засадах проектної педагогіки;


- створення програми виховання для кожного класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;


- змістовне наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;


- задоволення базових потреб особистості виховання (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, самоактуалізації ) в умовах облкомплексу;


- реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;


- оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;


- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця, його психолого-педагогічний супровід;


- співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;


- інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.