Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Методичне об`єднання вчителів природничо-математичного циклу

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Методичне об`єднання вчителів природничо-математичного циклу

 

Природничо-математичний цикл наук, що вміщує фізику, хімію, біологію, фізичну географію та математику, формує науковий світогляд, побудований на науково доведених фактах, теоріях, явищах природи. Саме в цьому полягає значення природничого циклу, його пріоритет перед іншими науками. Цей цикл вивчає також феномен людини, діяльність якої В.І.Вернадський вважав силою, яка перетворює вигляд Землі.


Головною метою є не лише надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності, а й активізація творчого потенціалу кожного вчителя.


Для досягнення цієї мети визначено такі завдання кафедри:


- вивчення директивних документів уряду про школу;


- забезпечення планування, організації, контролю й аналізу освітнього процесу на уроках хімії,    біології, географії, фізики та математики;


- корекція традиційних, розробка інноваційних навчальних програм, їх обговорення та    представлення на затвердження педагогічній раді;


- вивчення і впровадження у практику експертно-дослідницької перевірки рівня навченості учнів    через кваліметричні вимірювання;


- затвердження індивідуальних планів науково-методичної роботи вчителів МО;


- вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів МО;


- допомога вчителям в організації самоосвіти;


- організація екологічного виховання учнів.