Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Методичне об`єднання вчителів англійської мови

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Методичне об`єднання вчителів англійської мови

Система роботи  вчителів іноземної мови спрямована на те, щоб дати дітям міцні знання з англійської та німецької мов, підготувати компетентного випускника. Враховуючи індивідуальні особливості учнів гімназії (художній смак, сценічна майстерність, творчий підхід до вирішення проблем, почуття краси та гармонії), вчителі мають можливість створити сприятливу атмосферу свідомого оволодіння знаннями  з іноземної мови, зробити цей процес цікавим. Уроки-диспути, заочні подорожі в історичне минуле, написання творчих робіт та їх захист перед великою аудиторією сприяють поглибленню знань учнів з англійської та німецької мови. На уроках та в позакласній роботі з предмета вчителі іноземної мови активно використовують інтерактивні методи та мультимедійне обладнання.


Навчальну діяльність учнів вчителі активізують різними засобами, зокрема спеціальною організацією навчального матеріалу, його концентрацією, різноманітними формами та методами навчання. Підібрані вчителями завдання для дітей завжди мають комунікативний характер,  надають учням можливості всебічного розкриття їхніх мовленнєвих здібностей. На уроках іноземної мови учні  проявляють велику зацікавленість до навчальної діяльності, мають добрі практичні навички володіння мовою, які вони використовують в різноманітних суспільно-побутових ситуаціях, беруть участь в олімпіадах, предметних тижнях, активно спілкуються з іноземними гостями. На уроках вчителів іноземної мови завжди панує сприятливий для спільної діяльності вчителя й учнів психологічний клімат. Щорічно учні-випускники гімназії стають студентами факультетів іноземних мов різних вузів держави.