Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Математика 11-В. Вчитель Берлін О.А.

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Математика 11-В. Вчитель Берлін О.А.

 

Узори математика, так само, як узори художника або поета, повинні бути прекрасні; ідеї, так само, як кольори або слова, повинні гармонійно відповідати один одному. Краса є перша вимога: в світі немає місця для непривабливої математики.

                                                                       (Р. X. Харді)

  
 

Мета навчання математики на рівні стандарту це, насамперед, оволодіння загальною математичною культурою, вироблення так званого математичного стилю мислення, тобто вміння класифікувати об’єкти, вміння встановлювати закономірності, виявляти зв’язки між різними явищами, вміння приймати рішення тощо. Формування навичок застосування математики є однією із головних цілей викладання математики. Дієвим засобом реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики є широке систематичне застосування методу математичного моделювання протягом усього курсу. Це стосується введення понять, виявлення зв’язків між ними, характеру ілюстрацій, доведень, системи вправ і, нарешті, системи контролю. Інакше кажучи, математики треба так навчати, щоб учні вміли її застосовувати.

  

Сьогодні на уроці

 
Готуємося до тематичного контролю знань з теми «Об’єми геометрічних тіл»
 
Задачі на тему «Об’єм піраміди» з ілюстраціями
 
Тест з геометрії
 

Цікава математика

Цікаво про піраміду
   
   

Корисні посилання

   
Сайт підготовки з фізики, на якому розміщено математичний апарат фізики (основні математичні формули в зручному викладі) 
   

Корисні програми

 
Графіки - побудова та перетворення графіків функцій. Скачати файл 1, файл2.    Копіювати в одну папку!
 
Зручний калькулятор для обчислення похідних, інтегралів