Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Підсумкові протоколи II етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук україни у 2012-2013 навчальному році

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Підсумкові протоколи II етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук україни у 2012-2013 навчальному році

Назва відділення Секція
 І. Літературознавства, фольклористики та  мистецтвознавства
 2. Світова література
 3. Російська література
 4. Фольклористика
 5. Мистецтвознавство
 6. Літературна творчість

 ІІ. Мовознавства
 1. Українська мова
 2. Російська мова
 3. Англійська мова
 4. Німецька мова
 5. Французька мова

 

 ІІІ. Філософії та суспільствознавства

 

 1. Філософія
 2. Правознавство
 3. Теологія, релігієзнавство та історія релігії
 4. Журналістика

 IV. Історії  1. Історія України
 2. Археологія
 3. Історичне краєзнавство
 4. Етнологія
 5. Всесвітня історія

 V. Наук про Землю     1. Географія та ландшафтознавство
 2. Геологія, геохімія та мінералогія
 3. Кліматологія та метеорологія

 VІ. Технічних наук

 VІІ. Комп’ютерних наук

 VIІІ. Математики
  
 1. Математика
 2. Прикладна математика
 3. Математичне моделювання

 IX. Фізики і астрономії  1. Теоретична фізика
 2. Експериментальна фізика
 3. Аерофізика та космічні дослідження

 X. Економіки  1. Економічна теорія та історія економічної думки
 2. Мікроекономіка та макроекономіка
 3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

 XI. Хімії та біології

 1. Загальна біологія
 2. Біологія людини
 3. Зоологія, ботаніка
 4. Медицина
 5. Валеологія
 6. Психологія
 7. Хімія

 ХІI. Екології та аграрних наук  1. Екологія
 2. Охорона довкілля та раціональне природокористування
 3. Агрономія
 4. Лісознавство