» Українська мова та література

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Українська мова та література

Мова - це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова - це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам'ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова - це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу.
                                                                            
           Олесь Гончар
 
 

 
 
Богданович Людмила Броніславівнаучитель вищої категорії, відмінник освіти України, вчитель-методист
 
Павленко Вікторія Володимирівнаучитель вищої категорії, вчитель-методист
 
Шепель Валентина Олексіївна - учитель вищої категорії
 
Костенко Олександра Сергіївна - вчитель I категорії
 
Руденко Лариса Миколаївна - вчитель I категорії
 
Школьна Ольга Олексіївна - вчитель II категорії
 

Вивчення української мови та літератури у гімназії передбачає використання різноманітних форм і методів навчання, спрямованих на реалізацію концепції естетичного комплексного виховання у даному навчальному закладі.

Завданням викладачів літератури гімназії є використання рівневої диференціації навчання під час вивчення державної мови та літератури, виховання національно свідомого громадянина, вивчення традицій та звичаїв українського народу, тісна співпраця з викладачами-хореографами на основі відродження і розвитку національної культури.

Вчителі у своїй практичній роботі використовують різні форми уроку: урок-семінар, усний журнал, урок-лекція, урок-конференція, які втілюють у собі ідею співпраці вчителя і учнів, стимулюють пошуково-дослідницьку діяльність гімназистів, розвивають їх мислення, навички спілкування, вдосконалюють володіння лексичними нормами літературної мови.

В основі технології уроків лежить робота в малих групах за рівневими диференційованими завданнями, створення ситуацій пошуку шляхом введення питань і завдань проблемного характеру (уроки розвитку мовлення в 7-9 класах). 

Підготовка до ЗНО:

Закриті тестові завдання (частина 1)

Закриті тестові завдання (частина 2)

Закриті тестові завдання підвищеної складності

Тест з української мови та літератури

Тестовий зошит №2

Тестовий зошит №4

Тестовий зошит №5


Корисні посилання:

Словники

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/

http://litopys.org.ua/djvu/etymolog_slovnyk.htm

http://www.slovnyk.net/