3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Педагогічна рада

 

   

Завдання педагогічної ради:

- об'єднання зусиль педагогів гімназії у розв'язанні проблем навчального процесу, підвищенні якості навчання та виховання учнів;

- визначення цілей і перспектив діяльності педагогічного колективу;

- сприяння адміністрації у впровадженні в роботу педагогів досягнень психолого-педагогічної науки та передового досвіду навчання й виховання гімназистів.


Педагогічна рада:

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ, про моральне і матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень;

- організовує роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативи, впровадженням у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.


До обов'язків педагогічної ради гімназії входять:

- затвердження навчальних планів, гуртків, факультативів, секцій, методичних об'єднань, плану роботи педагогічної ради;глибоке вивчення педагогічних процесів, їхній аналіз, виявлення проблем, здійснення заходів щодо оптимального їхнього вирішення;

- вивчення стану викладання навчальних предметів, роботи методичних центрів, класів, прийняття обґрунтованих рішень на основі системного підходу;

- використання методів діагностики та прогнозування педагогічних процесів при вивченні питань на засіданні педагогічної ради;

- інформування педагогічного колективу про вивчення системи роботи вчителів;

- рекомендації випускникам гімназії щодо вступу до педагогічних вузів та інших навчальних закладів;

- погодження з органами опіки питання про опікунство, усиновлення та удочеріння, внесення пропозицій про позбавлення батьківських прав.


Педагогічна рада має право:

- заслуховувати звіт директора гімназії про стан навчально-виховного процесу;вивчати окремі аспекти навчально-виховного процесу за ініціативою та підтримкою більшості членів педагогічної ради;

- висловлювати недовіру директору гімназії та його заступникам щодо керівництва роботою педагогічної ради та в цілому гімназією;

- приймати рішення про вивчення та впровадження в практику кращого досвіду вчителів, класних керівників тощо;вносити пропозиції про дострокову атестацію окремих учителів;

- присвоєння звань чи позбавлення їх у випадку невідповідності якості роботи педагога одержаному званню;при вирішенні спірних питань роботи залучати раду гімназії, батьківський комітет, громадські організації, учнів, колектив працівників гімназії;

- відміняти раніше прийняті рішення, упевнившись в їхній передчасності, неправомірності, необґрунтованості;надавати конкретну допомогу окремим педагогам в організації навчально-виховного процесу.


Педагогічна рада відповідає за:

- своєчасне та глибоке вивчення навчально-виховного процесу, прийняття педагогічно доцільних заходів для його покращення;

- об'єктивність оцінки педагогічних явищ та процесів, роботи педагогів, обґрунтоване прийняття рішень;

- гласність прийнятих рішень, якість та строки їхнього виконання;систематичне інформування педагогів гімназії про хід реалізації прийнятих рішень.


План засідань педагогічної ради на 2015-2016 н.р.