» Бібліотечно-інформаційний центр

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Бібліотечно-інформаційний центр


 
   
   
             

Бібліотечно-інформаційний центр є важливим засобом і формою втілення в життя культурно-виховної та просвітницької роботи в закладах освіти.

       
Бібліотечна база даних:
 
- книги Ви не можете скачувати файли з нашого серверу

- книги з фонду "Відродження" Ви не можете скачувати файли з нашого серверу

- підручники  Ви не можете скачувати файли з нашого серверу
 
   

 

Бібліотечно-інформаційний центр забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями зі шкільних предметів, вивчення яких передбачає шкільна програма. Щоб бути ефективною, ця робота носила систематичний, оперативний, випереджальний характер. Робота бібліотечно-інформаційного центру надзвичайно багатогранна. Це й методично-інформаційний центр, де учні розвивають читацький смак, формують любов до книги, це й світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець.

Систематично, у процесі надходження нової літератури, оформлюються книжкові виставки. Популярною серед старшокласників є постійно діюча інформаційно-тематична полиця «Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання». Працівники БІЦ готують різноманітні бібліографічні довідки, інформаційні списки статей, експрес-інформації, інформаційні бюлетені, рекомендаційні та анотовані списки літератури, ведуть їх облік. Багато довідок носили фактичний та тематичний характер: «Інноваційність, як складова частина освіти», «Японія – мистецтво, релігія, економіка», «Визвольна війна 16-17 віків на Україні» анотований рекомендаційний список літератури «Подорож по рідному краю…», експрес-інформації «В світі педагогічної преси», тощо.


   

Діяльність БІЦ спрямована на виховання інформаційної культури, любов до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

Особлива увага приділялась популяризації української літератури з питань історії й культури, поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися групові та індивідуальні бесіди, консультації. Особлива увага приділяється прищепленню навичок користування довідковою літературою. Вчителі-предметники активно сприяють формуванню цих навичок: завдання з будь-якого предмета подавались так, що учні були змушені звертатись до словників і довідників.

Усі учні гімназії вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки. Вони мають первинні знання про книгу, бібліографію, БІЦ: від загального ознайомлення з бібліотекою до знання змісту окремих розділів книжкового фонду й вибору книг, використання довідкового фонду.


   

За допомогою книжкового фонду, який налічує 16592 екземпляра, фонду періодичних видань – 79 назв газет та журналів, використання мережі Internet (за 2012-2013 рік кількість відвідувань склала 3757), проходила інтеграція ресурсів, а інформація перетворювалась у знання. За цей період відвідали бібліотеку 7107 користувачів, книговидача склала – 15245 екземплярів. 

Джерелами постачання для поповнення бібліотечного фонду є ОКП "Бібколектор", магазини "Книжковий світ", "Шкільний всесвіт"," Школяр". Планове замовлення літератури проведене в ОКП "Бібколектор". Розкриваючи зміст роботи бібліотечно-інформаційного центру,   треба зазначити також, що постійно проводиться популяризація бібліотечно-бібліографічних знань за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, бібліотечних уроків, надання групових та індивідуальних консультацій тощо.

Треба зазначити, що резерви БІЦ в справі інформаційної роботи далеко не вичерпані. Прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти утвердженню БІЦ як справжнього культурного інформаційного й освітнього центру, який одержує, зберігає й розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні задовольнити будь-які потреби читачів.