» Персональна сторінка Ізюмченко Л.В.

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Персональна сторінка Ізюмченко Л.В.


Ізюмченко Людмила Володимирівна

       Науковий керівник секції математики, кандидат фізико-математичних наук,  доцент кафедри прикладної математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка


Народилася 7 березня 1963 року у м. Кіровограді. У 1980 році закінчила середню школу № 9 м. Кіровограда і вступила на фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна на спеціальність «Математика та фізика». У 1985 році закінчила інститут з відзнакою і була направлена на роботу на кафедру вищої математики КДПІ. З 1987 по 1994 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі алгебри і математичної логіки механіко-математичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. У вересні 1994 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Модулі над нетеровими спадковими кільцями».

Із січня 1995 року працює на посаді старшого викладача кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Із1995 по 2009 рр. викладала елементарну математику, шкільний курс математики, нарисну геометрію, аналітичну геометрію, диференціальну геометрію, топологію і теорію зображень, проективну геометрію, вибрані задачі алгебри і геометрії, лінійну алгебру, алгебру і теорію чисел, вибрані питання теорії груп, сучасну алгебру, числові системи, основи векторного і тензорного аналізу, методи обчислень, дослідження операцій в економіці, математичне програмування в економіці.

Ізюмченко Л.В. – учасник обласного семінару для вчителів математики «Організація інтенсивної математичної підготовки обдарованих школярів Кіровоградщини»; надає допомогу вчителям з питань підготовки учнів до обласної та Всеукраїнської олімпіади з математики; бере участь у роботі обласної творчої групи вчителів математики з проблеми «Навчально-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти»; співпрацює з навчально-методичним кабінетом математики Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського – читає лекції учителям математики; постійно працює з обдарованими та здібними дітьми області, є керівником секції «Математика» Кіровоградського територіального відділення МАН України (8-11 класи). Вихованці МАН, керівником яких є Ізюмченко Л.В., здобували дипломи 1, 2, 3 ступенів на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Школярі області, у підготовці яких приймала участь Ізюмченко Л.В., займали призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з математики. Співавтор серії навчальних матеріалів для учнів заочної фізико-математичної школи.


Має близько  60  наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі статей в Українському математичному журналі, журналах „Математика в школі”, „У світі математики”, „Початкова математика”, в Науковому часописі НПУ імені М.П. Драгоманова, Наукових записках КДПУ імені Володимира Винниченка.

Основні публікації:

1. Дрозд Ю.А., Изюмченко Л.В. Представления J-видов //Укр.мат.журн.–1992.–№4.– С. 572–574.

2. Ізюмченко Л.В. Про взаємозв’язки алгебри многочленів і початків математичного аналізу в школі //Математика в школі. – Київ, 2000, №1. – С. 35–39.

3. Ізюмченко Л.В. Вчимося мислити логічно //Початкова школа. – Київ, 2000, №4. – С. 14–16.

4. Ізюмченко Л.В. Метод інверсії розв’язання задач на побудову //У світі математики. – Київ, 2000. – т.6, вип.4. – С. 22–27.

5. Ізюмченко Л.В. Розв’язуємо логічні задачі //Математика в школі. – Київ, 2001, № 4. – С. 60–64.

6. Ізюмченко Л.В., Дроздова Ю.В. Геометричні побудови за допомогою циркуля і лінійки// Математика в школі. – Київ, 2003, № 2. – С. 19–22.

7. Ізюмченко Л.В., Лупан І.В. GRAN2D на факультативних заняттях з геометрії //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць /Редрада. – Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – № 1(8). – С. 76–83.

8. Ізюмченко Л.В. Аналітична геометрія: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – 96 с.

9. Ізюмченко Л.В. Теоретико-числові аспекти олімпіадних задач //Матеріали ІІІ науко­во-практичної конференції „Математика, економіка, інформатика: актуальні проблеми та методика викладання”. – Кіровоград: КДПУ імені В. Винниченка, 2007. – С. 21-24.

10. Авраменко О.В., Ізюмченко Л.В., Шлянчак С.О. Узгодженість української та європейської систем навчання вищої математики // Матеріали ІV міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті», 30 травня-6 червня 2008 року. Науковий журнал технічного університету. - Варна, Болгарія, 2008. – т. 2. – С.13-16.

11. Ізюмченко Л.В., Гаєвський М.В. Методи обчислень. Частина І. Чисельні методи алгебри: Навчальний посібник. – Кіровоград: КДПУ імені В. Винниченка, 2008. – 84 с.

12. Ізюмченко Л.В., Макарчук О.П. Розв’язування задач з математики третього етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України: Методичний посібник. – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 124 с.

13. Ізюмченко Л.В., Нічишина В.В., Ріжняк Р.Я. Многочлени: Методичний посібник для виконання контрольних робіт учнями 10-11 класів / Серія: Навчальні матеріали для учнів заочної фізико-математичної школи. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009. – 50 с.

14. Ізюмченко Л.В., Нічишина В.В., Ріжняк Р.Я. Раціональні рівняння та нерівності: Методичний посібник для виконання контрольних робіт учнями 10-11 класів / Серія: Навчальні матеріали для учнів заочної фізико-математичної школи. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – 84 с.

15. Ізюмченко Л.В., Нічишина В.В., Ріжняк Р.Я. Цілі та комплексні числа: Методичний посібник для виконання контрольних робіт учнями 10-11 класів / Серія: Навчальні матеріали для учнів заочної фізико-математичної школи. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – 112 с.

16. Ізюмченко Л.В. Нарисна геометрія: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – 108 с.